Άρθρα με ετικέτα: Διαπροσωπικές Σχέσεις

+

Ψυχική Υγεία

+

Μεταμφιέσεις και … Όνειρα. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και Υλικό για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας σε καταστάσεις κρίσεων

+

Η βία στη ζωή των εφήβων: πρόληψη και αντιμετώπιση

+

Προγράμματα Ευαισθητοποίησης και Ενδυνάμωσης Μαθητών και Μαθητριών στην Πρόληψη της Έμφυλης Βίας μέσω Βιωματικής Εκπαίδευσης

+

Ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση μαθητών/μαθητριών στην πρόληψη της έμφυλης βίας σε σχολικό περιβάλλον και στις συντροφικές σχέσεις

+

Παιχνίδι! Εγώ, εσύ, εμείς μαζί!

+

Ψυχική Υγεία – Πρόγραμμα ΠΟΛΙΑΣ

+

Παιχνίδια Παιδιών

+

Εγώ & Εσύ: Δυναμώνουμε μαζί

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;